service-8

Zaburzenia chodu mogą wystąpić w każdym wieku i mogą być objawem rozmaitych chorób.

Chód to w jaki sposób się poruszamy to jeden z najlepszych sposobów oceny stanu pacjenta, pozwala na zaobserwowanie sprawności funkcjonowania układu nerwowego, koordynacji, równowagi, oceny napięcia mięśniowego, siły mięśniowej, mechanizmów kompensacyjnych które na niego wpływają. Zaburzenia chodu w piśmiennictwie naukowym zostały podzielone na:

Zaburzenia chodu Poziom Niski LLGD

(lower level gait disorders)

alignleftDysfunkcje elementów układu ruchu, uszkodzenie czucia głownie głębokiego, uszkodzenie narządu równowagi, narządu wzroku. Wyróżnić tutaj możemy choroby zapalne układu ruchu, choroby nerwowo-mięśniowe, zaburzenia czucia widzenia czy w przebiegu uszkodzenia układu przedsionkowego.

Zaburzenia chodu Poziom Średni LGD

(middle level gait disorders)

alignleftWynikają z uszkodzenia struktur głębokich mózgu takich jak pień mózgu, móżdżek co prowadzi do zaburzeń integracji bodźców odbieranych z otoczenia, zaburzeń napięcia mięśniowego, które są nieprawidłowo interpretowane i rzutują w obrazie na zaburzenia chodu. Przykładami zaburzeń chodu średniego poziomu są: chód móżdżkowy, chód hemiplegiczny.

Zaburzenia chodu Poziom Ciężki HLGD

(high level gait disorders)

alignleft

do niego zaliczamy:

  • chód ostrożny
  • chód czołowy
  • zaburzenia inicjacji wzorca chodu
  • psychogenne zaburzenia chodu

Badanie VIDEOGRAFII

zobacz jak zdrowiejesz!

W miarę rozwoju, postępu choroby poziom do którego zaliczamy pacjenta może się zmieniać, może być to stan przejściowy informujący nas o możliwej poprawie stanu zdrowia pacjenta a także weryfikować postępy w prowadzonej przez nas terapii dlatego często na pierwszym spotkaniu wykonujemy badanie VIDEOGRAFII aby po kilku miesiącach porównać jak pacjent zdrowieje.

Idiopatyczny chód na palcach

Spośród różnych zaburzeń wzorca chodu szczególnie postanowiliśmy przyjrzeć się wzorcowi ITW (idiopatic toe walking) czyli idiopatycznemu wzorcowi chodu na palcach, który często prezentują nasi pacjenci w okresie rozwojowym. Przetrwały wzorzec chodu na palcach prowadzić może do wystąpienia bolesnych przykurczy w stawach skokowych, stałego zaburzenia wzorca chodu, zaburzenia równowagi mięśniowej, wad kręgosłupa. Przebadaliśmy liczną grupę pacjentów prezentujących wzorzec ITW, czyli chodzących na paluszkach i upatrujemy przyczyn tego wzorca w zaburzeniu równowagi mięśniowej.

Wkrótce nasza praca zostanie opublikowana w czasopiśmie naukowym o czym będziemy informować na stronie www jak i w aktualnościach na stronie FB. Dzięki wykorzystaniu specjalnego sprzętu sEMG elektromiografu badającego napięcie mięśniowe oceniliśmy pracę, funkcjonowanie układu mięśniowo-szkieletowego tak aby najskuteczniej pomagać pacjentom i prowadzić maksymalnie efektywne leczenie „chodu na paluszkach”.