SZKOLENIE – Podstawy metod neurofizjologicznych!

Kurs pod patronatem Kliniki Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej z Oddziałem Dziennego Pobytu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi, Centralny Szpital Weteranów. Przeznaczony dla mgr fizjoterapii specjalizujących się w dziedzinie fizjoterapii.

kursy i szkolenia fizjoterapia Łódź

Prowadzący:

 • mgr Konstanty Adam Markiewicz, Klinika Neurologii Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Zakład Propedeutyki Pediatrii Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • dr n.med. Anna Szwaczko, specjalista fizjoterapii

Termin:

9-13 września 2020 roku
Ilość godzin: 35
Miejsce: sala szkoleniowa ul. Odyńca 30, 91-150 Łódź

Cena: 715 zł brutto

Kurs dedykowany jest magistrom fizjoterapii w trakcie specjalizacji z fizjoterapii. Kurs obejmuje 35 godzin teoretycznych i praktycznych dotykających zagadnień zaburzeń OUN i nerwów obwodowych pacjentów z: MPDZ, zaburzeniami rozwojowymi, padaczką, po przebytym udarze mózgu, spastycznością, wtórnym deformacjom osiowym, zespołami bólowymi kręgosłupa, skoliozami, chorobami nerwowo-mięśniowymi, zaburzeniami układu równowagi, zaburzeniami czucia, po urazach czaszkowo-mózgowych. Podczas kursu wyjaśniamy od podstaw zasady funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego i mechanizmów występujących w następstwach jego uszkodzenia oraz proponujemy odpowiedni schemat postępowania w myśl koncepcji neurofizjologicznych a co za tym idzie konkretnych metod pracy(np.: Bobath,SI,PNF,FM,NTU) w najczęstszych dysfunkcjach wynikających z uszkodzenia układu nerwowego.

O prowadzących:

mgr Konstanty Adam Markiewicz
Uniwersytet Medyczny w Łodzi Zakład Propedeutyki Pediatrii

Cel zawodowy:

analiza patomechanizmów chodu wieku rozwojowego, wdrażanie nowych metod fizjoterapii, opracowanie skutecznych metod powięziowych w walce ze spastycznością u pacjentów z uszkodzeniem OUN, samodzielność w prowadzeniu badań.

2017 – Wszczęcie przewodu doktorskiego „Analiza porównawcza zaburzeń równowagi u pacjentów pediatrycznych z rozpoznaną padaczką nieleczonych farmakologicznie i pacjentach poddanych leczeniu przeciwdrgawkowemu”

Prowadzone wykłady i szkolenia oraz inne osiągnięcia:

 • Wykład – prowadzący – Zaburzenia funkcji kończyny górnej u dziecka z MPDZ SFPO Łódź 2016
 • Wykład – prowadzący – Aktualne problemy diagnozy i terapii osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz opieka nad nimi Kielce 2012
 • Wykład – prowadzący – Mózg a aktywność fizyczna – Politechnika Łódzka 2016
 • Szkolenie – prowadzący – Dysfunkcje kończyny górnej u pacjentów neurologicznych. Typy dysfunkcji klasyfikacje wskazania i przeciwwskazania do stosowania miękkich ortez. Łódź 2016 Szkolenie dla lekarzy reh. i fizjoterapeutów
 • Szkolenie – prowadzący – Znaczenie pozycji ułożeniowych w korekcji i zapobieganiu deformacji osiowych u pacjentów neurologicznych. Łódź 2016 Szkolenie dla lekarzy reh. i fizjoterapeutów
 • Szkolenie i Wykład – prowadzący – Spektrum dysfunkcji układu ruchu a funkcjonowanie kobiet po mastektomii.
 • Wykład i szkolenie na Jesiennym Pikniku Naukowym organizowanym przez ICZMP
 • Grant młodego naukowca – Patomechanizm zaburzeń wzorca chodu u pacjentów w okresie rozwojowym – w trakcie realizacji
 • Transnational Project – host – Współprowadzący Międzynarodowy Projekt Erasmus plus. „Back to social life of a woman after mastectomy
 • Stworzenie nowej metody rehabilitacji – NTU – NTU – Neurorozwojowa Terapia ułożeniowa. Publikacja maj 2017
 • Infodoradca+ – wygranie ogólnopolskiego konkursu na wykonywanie usługi związanej z pełnieniem funkcji Eksperta Branżowego w dziedzinie fizjoterapii. Projekt rządowy w ramach działań EU. (08.2018)
 • Liczne publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych punktowanych przez MNiSW oraz zagranicznych w maju 2018 roku współautorstwo pracy w Journal of Clinical Sleep Medicine o IF=3,429
dr n. med. Anna Woźniakowska, Specjalista fizjoterapii
Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Doświadczenie zdobywałam w Klinice Rehabilitacji Ortopedycznej i Pourazowej, a także Klinice Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej z Oddziałem Dziennego Pobytu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi. Pracowałam na stanowisku wykładowcy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi. Obecnie jestem starszym asystentem na Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Łodzi. Ukończyłam liczne kursy w dziedzinie fizjoterapii.

Zapisz się już dziś, liczba miejsc ograniczona

Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem w szkoleniu do nas na adres gabinet@fizjoterapeutalodz.pl lub zapisz się na stronie: rehatrainer-lodz.pl/rejestracja