FIZJOTERAPIA profesjonalny lodz ADAM MARKIEWICZ

Adam Markiewicz

FIZJOTERAPEUTA ROKU 2019
O mnie

Na co dzień pracuję na stanowisku asystenta w Klinice Neurolo­gii Dziecięcej ICZMP w Łodzi oraz w Zakładzie Propedeutyki Pediatrii Uniwersytetu Medycznego. Prowadzę również prywatną praktykę fizjoterapeutyczną i przyjmuję w kilku gabinetach na terenie naszego województwa. Dzięki temu zdobyłem doświadczenie w pracy z pacjentami w różnym wieku, również z tymi najmłodszymi.

Dzięki pracy klinicznej codziennie mam do czynienia z najcięższymi przypadkami, pacjentami w stanach zagrożenia życia, tam gdzie gaśnie nadzieja, a postęp choroby jest nieodwracalny. Praca na Oddziale Neurologicznym i system konsultacyjny nauczyły mnie multidyscyplinarnego podejścia do pacjentów, pozwoliło na bardziej holistyczne spojrzenie na chorego. W celu optymalizacji procesu rehabilitacyjnego łączę różne innowacyjne techniki, kształcąc się w Polsce i za granicą. Miałem okazję współpracować i zdobywać doświadczenie od specjalistów fizjoterapii m.in. z USA, Francji, Wielkiej Brytanii, Belgii, Izraela, wynikiem czego stało się zaliczenie szeregu kursów, m.in.: NDTBobath, FM Stecco, Neuroseminars. Miałem sposobność również pełnić funkcję bran­żowego konsultanta krajowego w programie ministerialnym z UE Infodoradca+. Osiągnięciem, z którego jestem niezwykle dumny, jest współtworzenie jednej z metod fizjoterapeutycznych dedykowanej najciężej chorym, nie mogącym samodzielnie się po­ruszać – NTU (Neurorozwojowa Terapia Ułożeniowa).

Moim celem zawodowym jest analiza patomechanizmów chodu wieku rozwojowego, wdrażanie nowych metod fizjoterapii: opracowanie skutecznych metod powięziowych w walce ze spastycznością u pacjentów z uszkodzeniem OUN, pacjentów z chorobami nerwowo-mięśniowymi, SMA, mózgowym porażeniem dziecięcym. Cały czas rozwijam się naukowo. W roku 2017 otworzyłem przewód doktorski ,,Analiza porównawcza zaburzeń równowagi u pacjentów pediatrycznych z rozpoznaną padaczką nieleczonych farmakologicznie i pacjentach poddanych lecze­niu przeciwdrgawkowemu”.

Chętnie biorę udział w wydarzeniach branżowych,  prowadzę wykłady i szkole­nia m.in.: ,,Zaburzenia funkcji kończyny górnej u dziecka z MPDZ SFPO” i „ Spektrum dy­sfunkcji układu ruchu a funkcjo­nowanie kobiet po mastekto­mii”. W programie do specjali­zacji z fizjoterapii prowadzę szkolenie „Podstawy metod neurorozwojowych”.

­
Umów wizytę