service-1-1

Pracując w Klinice Neurologii ICZMP w Łodzi na co dzień mam styczność z pacjentami cierpiącymi na choroby nerwowo-mięśniowe.

Znam problemy i potrzeby tych pacjentów

Bogate doświadczenie

Kwalifikacja ruchowa

Przeprowadzam też kwalifikację ruchową do włączenia jednego z najdroższych leków na świecie u pacjentów cierpiących na SMA (rdzeniowy zanik mięśni) dlatego też mam bogatą obserwację i znam problemy i potrzeby tych pacjentów.

Terapia visceralna

Jako jedyny w Polsce prowadzę terapię visceralną u pacjentów z SMA w celu optymalizacji procesów oddechowych moich podopiecznych.

Choroby nerwowo-mięśniowe

dotykają kobiet jak i mężczyzn w różnym wieku

Choroby nerwowo-mięśniowe to choroby w których dochodzi do zaburzeń czynności struktur nerwowych a w konsekwencji do upośledzenia działania mięśni. Choroby nerwowo-mięśniowe dotykają kobiet jak i mężczyzn w różnym wieku. Można je podzielić pod kątem wieku wystąpienia na charakterystyczne dla dzieci oraz częściej występujące w starszym wieku. Najczęstszą przyczyną wystąpienia choroby nerwowo-mięśniowej jest wrodzona mutacja genetyczna, dokładne jej określenia wymaga przeprowadzenia celowanych badań genetycznych. Obok chorób nerwowo-mięśniowych o podłożu genetycznym występują choroby uwarunkowane zaburzonym funkcjonowaniem układu odpornościowego, zakażeniami bakteryjnymi, zakażeniami niektórymi metalami ciężkimi. W przebiegu choroby nerwowo-mięśniowej obserwujemy szereg charakterystycznych objawów:

 • osłabienie siły mięśniowej
 • szybsza męczliwość
 • zmienione odruchy
 • zmieniona postawa ciała
 • spastyczność
 • przykurcze

Badania, które wykonuje się w diagnostyce chorób nerwowo-mięśniowych to:

 • osłabienie siły mięśniowej
 • szybsza męczliwość
 • zmienione odruchy
 • zmieniona postawa ciała
 • spastyczność
 • przykurcze

Do najczęstszych chorób nerwowo mięśniowych zaliczamy:

 • Dystrofie mięśniowe ( dystrofia mięśniowa Beckera, dystrofia mięśniowa Duschenne’a)
 • Rdzeniowy zanik mięśni SMA
 • Stwardnienie zanikowe boczne SLA
 • Miastenia
 • Miopatia wrodzona
 • Zespół Lamberta Eatona
 • Miopatia mitochondrialna
 • Ataksja Friedreich’a
 • Dziedziczna spastyczna paraplegia

Nie ma dedykowanego leczenia farmakologicznego

fizjoterapia, leczenie objawowe

Niestety dla większości chorób nerwowo-mięśniowych nie ma dedykowanego im leczenia farmakologicznego ( z nielicznymi wyjątkami jak SMA) dlatego też leczenie w głównej mierze opiera się na fizjoterapii, leczeniu objawowym, stosowaniu wspomagającego zaopatrzenia medycznego, chirurgicznego.

Odpowiednio stosowane leczenie fizjoterapeutyczne w znaczący sposób wpływa na poprawę życia pacjentów z chorobami nerwowo-mięśniowymi. Na co dzień pracuję oceniając postępy funkcjonalne pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni SMA ponieważ w Klinice Neurologii ICZMP w Łodzi, w której pracuję jako asystent prowadzimy program lekowy, który dedykowany jest dzieciom z SMA. Wiem jakie są potrzeby tych pacjentów i jak ważna jest szybka interwencja fizjoterapeutyczna. U pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni zmieniają się wzorce ruchowe, których reedukacja jest kluczem do przywracania funkcji. Kolejna częsta dolegliwość, która pojawia się bardzo szybko to przykurcze, które niezwykle szybko postępują sprawiając dyskomfort i ból a gdy zostaną zaniedbane powrót do pełnego zakresu ruchomości bywa niezwykle trudny. Mając nadzieję na ciągły progres dzięki zastosowanemu leczeniu farmakologicznemu nie możemy dopuszczać do ich wystąpienia.