Mózgowe Porażenie Dziecięce to bardzo szeroka grupa chorób, której najczęstszą przyczyną jest uszkodzenie tkanki mózgowej jeszcze przed urodzeniem dziecka lub w trakcie porodu.

manual-leftPrzyczynami wystąpienia mózgowego porażenia dziecięcego może być:

 • niedokrwienie,
 • niedotlenienie,
 • wady wrodzone,
 • urazy,
 • zaburzenia metaboliczne.

Zaburzenia ruchowe?

mamy na nie sposób!

Objawami choroby są zaburzenia ruchowe, które wymagają odpowiedniej terapii. Odpowiednio prowadzona terapia daje dobre efekty i powinna być rozpoczęta możliwie jak najszybciej.

Czym jest MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE

ABC choroby

„Pojęcie mózgowego porażenia dziecięcego ( MPD ) opisuje grupę trwałych zaburzeń rozwoju ruchu i postawy, powodujących ograniczenie czynności, które przypisuje się niepostępującym zakłóceniom, pojawiającym się w rozwoju mózgu płodu lub niemowlęcia. Zaburzeniom motoryki w mózgowym porażeniu dziecięcym często towarzyszą zaburzenia czucia, percepcji, poznania, porozumiewania się i zachowania, epilepsja oraz wtórne problemy mięśniowo szkieletowe.”

Podział i rodzaje

 • Obustronny niedowład kurczowy ( łac. diplegia spastica )
 • Obustronny niedowład połowiczy ( łac. hemiplegia bilateralis )
 • Niedowład połowiczy ( łac. hemiplegia )
 • Postać pozapiramidowa ( łac. atethosis, dyskinesis )
 • Postać móżdżkowa ( łac. ataxia )
 • Postacie mieszane

EPIDEMIOLOGIA

Częstość występowania mózgowego porażenia dziecięcego szacuje się na 2,12 do 2,45 na 1000 żywych urodzeń. Z biegiem lat obserwuje się zmniejszenie występowania ciężkich postaci MPD

METODY REHABILITACJI MÓZGOWEGO PORAŻENIA DZIECIĘCEGO

 • Metoda NDT – Bobath
 • Metoda Vojty
 • Metoda Peto
 • Metoda Domana – Delacato