NTU jest stworzoną przez zespól pod moim kierownictwem terapią dedykowaną pacjentom leżącym.

Polega ona na odpowiednim ich pozycjonowaniu w celu zapobiegania deformacjom i osiągania maksymalnego komfortu w pozycji leżącej. W terapii NTU wykorzystujemy zasady metod neurorozwojowych.

service-5

Układanie pacjenta? To nie takie proste!

Układanie pacjenta powinno być terapeutyczne samo w sobie, ale również może ułatwiać stosowanie bardziej zaawansowanych technik fizjoterapeutycznych, a po sesji utrwalać ich efekty. Z perspektywy poznawczej kluczowe jest dostarczanie pacjentowi pediatrycznemu szerokiej gamy doświadczeń z odczuwania podłoża.

Wachlarz ułożeń jest niemalże nieograniczony i przy zastosowaniu odpowiedniego zaopatrzenia ortopedycznego możliwy do osiągnięcia. Wielowymiarowość i wielopłaszczyznowość zdaje się tutaj kluczem do sukcesu. Proces prawidłowego terapeutycznego pozycjonowania pacjenta musi być zindywidualizowany i powinien obejmować uwzględnienie:

 • indywidualnych potrzeb pacjenta, jego preferencji,
 • zależności anatomicznych (deformacji strukturalnych),
 • parametrów antropometrycznych (masa ciała, długości kończyn, obwodów),
 • wieku,
 • realizowanych funkcji społecznych (współuczestnictwo w zajęciach przedszkolnych, szkolnych),
 • neurorozwojowego aspektu gotowości do pozyskania ewentualnej funkcji,
 • realizowania kluczowych dla funkcjonowania czynności i ich wspomagania (jedzenie, picie, wydalanie),
 • przeciwdziałania wtórnym deformacjom ciała, odleżynom.

Co powinniśmy wiedzieć?

Główne problemy neurologiczne, o których powinno się wiedzieć, mając na celu trafne zaprojektowanie terapii ułożeniowej dla pacjenta encefalopatycznego, to :

 • napady padaczkowe (powinno się znać ich morfologię i częstość występowania),
 • przewlekłe uszkodzenie mózgu,
 • mikrocefalia,
 • spastyczność.
 • Czy to już wszystko?

  Wtórnie występują zaburzenia, do których zaliczyć można:

 • zaburzenia neurorozwojowe – mózgowe porażenie dziecięce,
 • opóźnienie rozwoju funkcji poznawczych,
 • zaburzenia psychoruchowe, zaburzenia napięcia mięśniowego,
 • wtórne zaburzenia budowy kostnej (kręgosłupa, bioder, dystalnych części ciała),
 • zaburzenia odżywiania, poboru pokarmu i przyswajania pokarmu,
 • zaburzenia przemiany materii.
 • Chcesz dowiedzieć się więcej szczegółów o tej autorskiej terapii?