service-4

Zespoły bólowe kręgosłupa dotykają 80% społeczeństwa i są jedną z częstszych dolegliwości, z którymi zgłasza się pacjent do Naszego gabinetu. Kluczem do wprowadzenia odpowiedniego postępowania terapeutycznego jest zdiagnozowanie rzeczywistej przyczyny bólu a może być ona odległa w ciele od miejsca jego występowania. Choroby przewlekłe, przebyte urazy, duże uszkodzenia skóry, unieruchomienia mogą rzutować na wystąpienie dolegliwości bólowych kręgosłupa. Często w praktyce gabinetowej spotykamy się z pacjentami, którzy odczuwają ból kręgosłupa a przyczyna jest bardzo odległa i doszło do niej wiele lat wcześniej przed wystąpieniem bieżących dolegliwości.

Złamanie kończyny górnej, dolnej może poprzez unieruchomienie w opatrunku gipsowym i zmienioną kompensacyjnie funkcję rzutować się na ból kręgosłupa nawet po kilku latach. Diagnostyka czyli określenie faktycznej przyczyny jest naszą domeną w całościowym, holistycznym modelu pracy z ciałem pacjenta często spotykamy się z pominięciem aspektu holistycznego. Terapeuci w leczeniu dolegliwości bólowych kręgosłupa często pracują z samym kręgosłupem, tkankami okołokręgosłupowymi co nie jest błędem ale jak mówi nasze doświadczenie może być niewystarczające. Może to nie dawać oczekiwanych efektów bądź dawać efekty po długim czasie terapii a jednocześnie nie likwidując przyczyny pierwotnej tej pierwszej, która odpowiada za wystąpienie bólu.

Przyczyną pierwotną może być:

  • choroba krążka międzykręgowego i ucisk na korzenie nerwowe
  • wady wrodzone kręgosłupa
  • zmiany zwyrodnieniowe
  • urazy

Wszystkie bóle kręgosłupa są bardzo niebezpieczne

Te pierwotne przyczyny stanowią około 5% wszystkich bólów kręgosłupa ale są bardzo niebezpieczne zwłaszcza kiedy bólowi kręgosłupa towarzyszą objawy neurologiczne.

message-small-1

UWAGA JEŻELI WYSTĘPUJĄ PONIŻSZE NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSIĆ SIĘ DO SZPITALA!:

  • nagłe osłabienie i opadanie stopy może
  • zaburzenia czucia kończyn
  • zaburzenia czucia krocza, objawy spodenkowe
  • brak kontroli zwieraczy

Konsultacje ze specjalistą neurochirurgiem

Jeżeli występują powyższe objawy nie należy ich bagatelizować gdyż mogą się nie wycofać kiedy dojdzie do długotrwałego ucisku na nerwy odpowiadające za unerwienie tych obszarów. Często posiłkujemy się w naszej praktyce konsultacjami z specjalistą neurochirurgiem jeżeli nasze leczenie nie daje odpowiednich rezultatów lub ból nie ustępuje. Dzisiejsza małoinwazyjna chirurgia kręgosłupa daje zadowalające rezultaty terapeutyczne.

message-small-2

W moim gabinecie traktujemy pacjenta całościowo stawiając jego dobro na pierwszym miejscu dlatego działamy interdyscyplinarnie. Współpracujemy z uznanym specjalistą neurochirurgiem dr n.med. Magdaleną Staniszewską.